วิตามิน B12 ประโยชน์ ข้อควรระวัง น่ารู้ สำหรับทุกคน

วิตามินบี 12 หรือเรียกอีกชื่อว่า โคบาลามิน (Cobalamin) คือ สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดง กระดูก และส่งเสริมด้านอารมณ์ให้สมดุล หากขาดวิตามินบี 12 ไป ร่างกายเหนื่อยง่าย อยากอาหารน้อยลง ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง

เป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ ต้องได้รับจากการทานอาหาร โดยอาหารที่มีวิตามินบี 12 คือ อาหารจำพวก เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ นม ตับ เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินบี 12 เท่านั้น

ลองมาดูกันว่า วิตามิน B12 ประโยชน์ มีอะไรบ้าง และมีความจำเป็นอย่างไรต่อร่างกาย เพื่อให้เราเข้าใจ และไม่ละเลยในการเสริมวิตามินบี 12 ให้เพียงพอ

วิตามิน B12 ประโยชน์น่ารู้ [สรุป]

  • ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง และป้องกันภาวะโลหิตจาง
  • อาจช่วยป้องกันภาวะผิดปกติแต่กำเนิดได้
  • อาจมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรง และป้องกันโรคกระดูกพรุน
  • อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อม
  • อาจช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นได้
  • มีส่วนช่วยบำรุงสมอง
  • ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย
  • ช่วยบำรุงหัวใจ
  • ช่วยบำรุงเส้นผม ผิว และเล็บ ให้สุขภาพดี
  • ช่วยรักษาพิษไซยาไนด์

วิตามิน B12 ช่วยอะไร

1. ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง และป้องกันภาวะโลหิตจาง

วิตามิน B12 ประโยชน์

การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดแดง มีวิตามินบี 12 เป็นตัวช่วยส่งเสริม ทั้งในแง่การเพิ่มปริมาณให้เม็ดเลือดแดงมากขึ้น ลดความเสี่ยงภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี และช่วยให้กระบวนการพัฒนาของเซลล์เป็นไปอย่างราบรื่น 

เพราะถ้าวิตามินบี 12 ในร่างกายต่ำ จะส่งผลให้เซลล์เม็ดแดงลดน้อยลงนั่นเอง และส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ร่างกายไม่สามารถลำเลียงเลือดได้ดีเท่าที่ควร 

2. อาจช่วยป้องกันภาวะผิดปกติแต่กำเนิดได้

การได้รับวิตามินบี 12 ปริมาณ 2.6 mcg ในขณะตั้งครรภ์ มีความสำคัญต่อคุณแม่และเด็กมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรก หากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ มีภาวะขาดวิตามินบี 12 อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิดของทารกได้ รวมถึงยังลดเสี่ยงต่อภาวะคลอดก่อนกำหนด และการแท้งได้ด้วย 

3. อาจมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรง และป้องกันโรคกระดูกพรุน

กระดูกที่มีปริมาณความหนาแน่นของแร่ธาตุลดลง มักเกิดการเปราะบางง่าย และเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น 

จากการศึกษาในผู้ป่วย 110 คน พบว่า การมีระดับวิตามินบี 12 ต่ำ มีความเกี่ยวข้องกับ ภาวะความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกโคนขาและสะโพกที่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาหลาย ๆ ชิ้น ยังคงมีความไม่แน่นอน จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

4. อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อม

วิตามิน B12 ประโยชน์

นักวิจัยเชื่อว่า การเสริมวิตามินบี 12 สามารถช่วยลดระดับกรดอะมิโน โฮโมซิสเทอิน ซึ่งเป็นสารที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมที่มากขึ้นได้ (อ้างอิง)

ทั้งนี้ การเสริมวิตามินบี 12 ร่วมกับกรดโฟลิก และวิตามินบี 6 อาจจะช่วยลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมลงได้ (เป็นข้อสรุปจากผลการศึกษาของผู้หญิงวัย 40 ปี จำนวน 5000 คน)

5. อาจช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นได้

แม้ยังไม่สามารถสรุปผลได้ชัดเจน แต่การขาดวิตามินบี 12 มีส่วนให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนินลดลง ซึ่งส่งผลให้อารมณ์หดหู่ได้

เคยมีการศึกษาในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ร่วมกับมีระดับวิตามินบี 12 ต่ำ พบว่าการได้รับทั้งยารักษาภาวะซึมเศร้า พร้อมกับวิตามินบี 12 จะช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้น มากกว่าการได้รับยารักษาซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว

6. มีส่วนช่วยบำรุงสมอง

วิตามิน B12 ประโยชน์

วิตามินบี 12 มีความเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความทรงจำ พบการศึกษาหนึ่ง ระบุว่าการเสริมวิตามินบี 12 และโอเมก้า 3 สามารถช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ รวมถึงยังมีการศึกษาอื่นๆ ที่พบว่า การมีระดับวิตามินบี 12 ต่ำ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการจำลดลง

แต่ทั้งนี้ยังไม่พบว่า การเสริมวิตามินบี 12 ในคนทั่วไปที่มีระดับวิตามินปกติ จะช่วยส่งผลอย่างไรต่อระบบสมอง จึงจำเป็นต้องมีการวิจัย และศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

7. ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย

สัญญาณเริ่มต้นที่มักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดวิตามินบี 12 คือ การรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า การเสริมวิตามินบี 12 จึงอาจช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกายได้

8. ช่วยบำรุงหัวใจ

เช่นเดียวกับโรคจอประสาทตาเสื่อม การที่ร่างกายมีสารโฮโมซิสเทอินในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการได้รับวิตามินบี 12 จะช่วยลดระดับของโฮโมซิสเทอิน จึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ 

9. ช่วยบำรุงเส้นผม ผิว และเล็บ ให้สุขภาพดี

วิตามิน B12 ประโยชน์

การขาดวิตามินบี 12 จะทำให้เกิดอาการทางผิวหนังต่าง ๆ เช่น จุดด่างดำ, สีเล็บเปลี่ยน, เส้นผมผิดปกติ, โรคด่างขาว, โรคปากนกกระจอก เป็นต้น ซึ่งการเสริมวิตามินบี 12 อย่างเพียงพอ จะช่วยให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้นได้

10. ช่วยรักษาพิษไซยาไนด์

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ได้ให้การอนุมัติในการใช้ วิตามินบี 12 เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารไซยาไนด์ โดยต้องให้บุคลากรการแพทย์เป็นผู้ใช้เท่านั้น

ข้อสังเกต

– การทานวิตามินบี 12 อาจไม่สามารถช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับ

– การทานวิตามินบี 12 ร่วมกับวิตามินบี 6 และกรดโฟลิก ไม่ได้ช่วยรักษาโรคต้อกระจกได้ แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ต้องกำจัดต้อกระจกมากขึ้น

– สำหรับผู้ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการใช้ขดลวด ควรหลีกเลี่ยงการทานวิตามินบี 12 ร่วมกับโฟเลต และวิตามินบี 6 เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการหลอดเลือดหัวใจตีบได้

– ผู้ป่วยโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริมวิตามินบี 12 

– ผู้ที่แพ้วิตามินบี 12 อาจมีอาการคลื่นไส้ หรือท้องเสียได้

บทสรุป

จากบทความนี้ จะเห็นได้ว่าวิตามิน B12 เป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยในการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากขาดวิตามินบี 12 เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พีงประสงค์ได้

ดังนั้น ทุกคนจึงควรใส่ใจดูแลตัวเอง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ละเลยหรือเลือกทานอาหารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินบี 12 รวมถึงสารอาหารอื่น ๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน หรืออาจเลือกทานอาหารเสริมทดแทนส่วนที่ขาด เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุก ๆ วัน 

อ้างอิง

https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-b12-benefits

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-926/vitamin-b12

https://www.forbes.com/health/body/vitamin-b12/

Chalita Chamnanmueang

Chalita Chamnanmueang

เบสท์จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันเป็น Editor และ Content writer ประจำ Mizzyreview มีประสบการณ์เขียน copywriting, แปลบทความอังกฤษ-ไทย และรับผิดชอบตรวจสอบเนื้อหา และตีพิมพ์บทความผ่าน WordPress คอยอัปเดตเนื้อหาหลายๆ ด้าน ทั้งบิวตี้ไอเทม สกินแคร์ อาหารเสริม และเทคโนโลยีต่างๆ ให้สาวๆ ได้เข้าถึงทุกเทรนด์ ทุกไอเทมเด็ดกันค่ะ